ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 5

โครงการสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้าง ดังนี้

1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปา  หมู่ที่  5  ตามรายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด  (ราคากลาง  1,269,000.-บาท)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  11  มกราคม  2560  ถึงวันที่ 26  มกราคม  2560  ณ  งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  ระหว่างเวลา  08.30  -  16.30น.  และในวันที่  26  มกราคม  2560  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง  (ที่ว่าการอำเภอบางไทร)  

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  27 มกราคม  2560  ตั้งแต่เวลา  10.00น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง  (ที่ว่าการอำเภอบางไทร) 

ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  2,000.-บาท  ได้ที่กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  ระหว่างวันที่  11  มกราคม  2560  ถึง  26  มกราคม  2560  ในวันและเวลาราชการ  สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.banma.go.th

ติอต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  035-718148