โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกซอยบริเวณ หมู่ที่ 1

                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกซอยบริเวณ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน - 

ช่วงที่ 1 บริเวณสายเรียบคลองกระเพา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ช่วงที่ 2 บริเวณสายเรียบคลอง ทางเข้ากลุ่มบ้านนายสงบ ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ช่วงที่ 3 บริเวณสายเรียบคลอง ทางเข้ากลุ่มบ้านนายรงค์ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร   ความยาว 105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

                                    ช่วงที่ 4 บริเวณด้านหน้าและทางเข้าแท๊งค์น้ำประปาผิวดิน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร                                       ความยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น่อยกว่า 544.20                                       ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด พร้อมป้าย                                         โครงการ 1 โครงการ