สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อม หมู่ที่ 6-7 พร้อมทำกำแพงกันดิน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …