แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 2