โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8

ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปา และล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา  หมู่ที่ 8