ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8