โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองตาปลีก หมู่ที่ 5

วันที่ 20 ธันวาคม 2560
อบต.บ้านม้า ร่วมทำโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" บริเวณคลองตาปลีก หมู่ที่ 5