การประชุมไทยนิยม ยั่งยืน เวที 3 ของหมู่ที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางบุษรา จันเจ๊ก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ร่วมการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน เวที 3 ของหมู่ที่ 1 ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านม้า