การประชุมไทยนิยม ยั่งยืน เวที 3 ของหมู่ที่ 7

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางบุษรา จันเจ๊ก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ร่วมการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน เวที 3 ของหมู่ที่ 7 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา