หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
สภาพทั่วไป
 
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่าง จากอำเภอบางไทร ประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 50 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 15.14 ตาราง กิโลเมตร (9,283 ไร่)
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำบลบ้านม้า
ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ภูมิอากาศ
 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน
อาชีพประชากร
 

ร้อยละ 80 ของประชากรในตำบลบ้านม้า ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
คือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตำบลบ้านม้า นอกจากนี้ยังมี
คลองธรรมชาติ 15 สาย ที่ประชาชนสามารถนำไปใช้
ในการทำการเกษตรได้โดยเฉพาะการทำนาข้าว ทำสวน
การปลูกพืชผักและผลไม้ต่าง ๆ ได้ผลดี
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10