ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านม้า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256388,931107,57190,550---------287,052
25621,39319,17995,07576,446101,399101,636171,248203,784116,326188,09696,31375,1681,246,063
ยอดยกมาตั้งแต่ 2 เม.ย. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2561   26,248
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,559,363
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี