หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.3/ 13265 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวัน [ เอกสาร1 ]  [ 7 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 13260 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการ ที่วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง  [ 7 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.3/ว13261 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  [ 7 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.5/ว588 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. 2563  [ 7 ส.ค. 2563 ]   
อย0023.5/ว13159 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 เดือนกรกฎาคม 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 13148 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันนธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.4/ว 13138 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
อย0023.5/ว13135  การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
อย0023.5/ว580 รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปี2563 [ เอกสาร1 ]  [ 6 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 13043 ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาวิจัย  [ 5 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.3/ว13044 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.2/ว 13038 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2561  [ 5 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.2/ว 13022 แจ้งมติมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2563  [ 5 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 13039 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 5 ส.ค. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 578  แนวทางการปฏิบัติการใช้เครื่องพ้นและสารเคมีกำจัดยุงและการใช้สารเคมี  [ 5 ส.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 480
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10