หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.4/ว 865 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
ที่ อย 0023.1/ว 63 การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
ที่ อย 0023.1/ว 62 โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
ที่ อย 0023.1/ว 61 กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
ที่ อย 0023.2/ว 855 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงาน ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.5/ว844 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 256  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
ที่ อย 0023.2/ว 35 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว838 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับลปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว 812  การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว 811 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.1/ว 53  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/; 52  เชิญเข้าร่วมรับชมการบรรยาย หัวข้อ กรอบแนวทางรูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว48 การสำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 () กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
อย0023.3/ว598  แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
อย0023.3/ว602 กำหนดสิ้นสุดการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 615
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10