หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.3/ว 9451 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2563  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 9450 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2563  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 9449 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่4 จำนวน 3 เดือน เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
อย 0023.2/ว9426 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2563  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
อย0023.5/ว9386 การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    
อย0023.1/ว9370 ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 1 มิ.ย. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 9356 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 1 มิ.ย. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 9357 แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 เพิ่มเติม  [ 1 มิ.ย. 2563 ]    
อย0023.5/ว328 รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มิ.ย. 2563 ]    
อย 0023.3/ว327 จัดทำข้อสเนอโครงการเบื่องต้น Project BriefX  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว9297 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2563  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว9243 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบยโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 325 1-เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติข้อมูล EIT, IIT ในระบบ ITAS  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 325 2-เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติข้อมูล EIT, IIT ในระบบ ITAS  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
อย 0023.5/ว 9220 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 29 พ.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 465
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10