หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย0023.5/ว11026 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 11009 ขอเผยแพร่ประชสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
อย0023.5/ว488 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
อย0023.5/ว489 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 10952 1-รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 10952 2-รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 10952 3-รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
 [ 2 ก.ค. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 10914 การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563  [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.5/ว484 การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.2/ว 483 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 482 ขอให้อปทที่ยังไม่บันทึกข้อมูล เร่งรัดบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2563  [ 29 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.5/ว 10860 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 10858 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเคืรอข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 10859 ซักซ้อมแนวทางการนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับเงินจัดสรร  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 472
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10