หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย0023.5/ว10838 การมอบอำนาจใหผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 10825 การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 10827 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประการศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่่าด้วยสาธาณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 10807 1-ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 10807 2-ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 10806 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.9 / ว 10803 ซักซ้อมแนาทางปฏิบัติิตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาล  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ 10804 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 256  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 480 ขอส่งสื่อให้ความรู้ เรื่องการดูแลตัวเองและการปรับตัวใช้ชีวิตในสถารการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
คู่มือการปฏิบัติตามมาตราฐานการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 479 การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ว 478 รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน การดำรงชีวิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.3/ ว 10712 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
อย0023.5/ว10703 การอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 มิ.ย. 2563 ]   
อย 0023.2/ว 10510 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่่ว่าง  [ 24 มิ.ย. 2563 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 472
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10