หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
สมาชิกสภา
 
 


นายสมบูรณ์ ไกรเดชา
ประธานสภา อบต.บ้านม้า
 


นายส่าง โกษะ
รองประธานสภา อบต.บ้านม้า


นายวิเชียร ธูปหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภา
 


นายณรงศักดิ์ สุขสุมิตร
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นางสาวภัคจิรา จำปี
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายพยนต์ เกษร
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายวินัย ปัทมังสังข์
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายลำดวน มณีรุ่ง
ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายสมเกียรติ เกิดการบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายมาก วิบูลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นายบรรเทา ไกรเดชา
ส.อบต.หมู่ที่ 7


นางสุภาพร ศรีสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 8
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985