หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
การบรรยายเสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้าจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 13.09 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 157 ท่าน

 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985