หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน  
 

ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านม้าทุกหลังคาเรือนร่วมทำถังขยะเปียกอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เพื่อคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำปุ๋ย สำหรับปลูกพืชชนิดต่างๆ รายละเอียดศึกษาได้จากแผนภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 13.43 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 147 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985