หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบ้านม้า ร่วมตอบแบบสอบถาม ITA ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

***ข่าวประชาสัมพันธ์***
ขณะนี้ อบต.บ้านม้า อยู่ระหว่างการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงาน ปปช. จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านม้า ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับทาง อบต.ผ่านระบบ Online ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ด้วยค่ะ
https://itas.nacc.go.th/go/eit/gxdor9
ขอบคุณคะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 14.09 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 129 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985