หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2563  
 

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ
         - ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
         -ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
          ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี
          (1) อบต.บ้านม้า แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี
          (2) ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. ของทุกปี
          (3) ไม่ชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน)
          (4.) อบต. มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ไม่น้อยกว่า 15 วัน
          (ชำระภาษีหลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือนเสียเบี้ยปรับร้อยละ  10)
          (5) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเดือน
          เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20)
          (6) ครบกำหนด 15 วัน  ไม่มาชำระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีค้างชำระแจ้งลุกหนี้ภาษี
          ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย.
          (7) ยืด อายัด เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

2. ภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ
- ผู้เป็นเจ้าของป้าย
- ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง
ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1)
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี มกราคม –มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษีภายใน 15 วัน

ยื่นแบบแสดงรายการ
1.สำเนาโฉนดที่ดิน   2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สำเนาบัตรประชาชน
4. แนบแปลงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)  5. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 08.52 น. โดย คุณ เกวลี ไกรษี

ผู้เข้าชม 217 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10