หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง ถังขยะ   2 ก.ค. 2561 41
สขร.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7   2 ก.ค. 2561 45
สขร.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 56
สขร.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 55
สขร.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านปากชวาก,บ้านปากแคว   2 ก.ค. 2561 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองราคาจ้างรัฐ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 51
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองราคาจ้างรัฐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 57
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองราคาจ้างรัฐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านปากชวาก,บ้านปากแคว   2 ก.ค. 2561 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้มาซื้อเอกสารสอบราคา   2 ก.ค. 2561 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560   2 ก.ค. 2561 52
<< หน้าแรก...     8      9      10      11     (12)     13      14      15      16   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985