หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้มาซื้อเอกสารสอบราคา   2 ก.ค. 2561 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สบริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5 (ต่อจากของเดิม)   2 ก.ค. 2561 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรสายทาง หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังบริเวณถนนทุกซอยภายใน หมู่ที่ 2   2 ก.ค. 2561 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังบริเวณบ้านยายเอียด หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังบริเวณสะพานถึงเขต อบต.โคกช้าง หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกซอย หมู่ที่ 6   2 ก.ค. 2561 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกซอยบริเวณ หมู่ที่ 1   2 ก.ค. 2561 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระยาบรรลือ หมู่ที่ 6   2 ก.ค. 2561 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จัดตู้เก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้   2 ก.ค. 2561 51
   1     (2)     3   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985