หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 64
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่5   2 ก.ค. 2561 102
ประกาศราคากลาง   โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมขนย้ายบริเวณพระราชวังริมน้ำ หมู่ที่ 1   2 ก.ค. 2561 79
ประกาศราคากลาง   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 58
ประกาศราคากลาง   โครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 73
ประกาศราคากลาง   โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนนเส้นเดิม)   2 ก.ค. 2561 78
ประกาศราคากลาง   โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 51
ประกาศราคากลาง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 35
ประกาศราคากลาง   โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 ก.ค. 2561 38
ประกาศราคากลาง   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560   2 ก.ค. 2561 39
ประกาศราคากลาง   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560   2 ก.ค. 2561 49
ประกาศราคากลาง   ประกาศ การจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 1)   2 ก.ค. 2561 47
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านปากชวาก,บ้านปากแคว   2 ก.ค. 2561 46
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5 (ต่อจากของเดิม)   2 ก.ค. 2561 55
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 49
   1     (2)     3   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985