หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 83  
 
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 104  
 
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 146  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)  
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985