องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
รายงานด้านการเงินการคลัง
 
   
 
งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 9 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
-รายงานด้านการเงินการคลัง- [ 8 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 9 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผน / หมวดประจำปี 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)  
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985