หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)