หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สขร.)
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)     2      3      4