หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2      3      4      5