หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
 
 
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 12.42 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985