หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
สภาพสังคม
 
 
สภาพสังคม
 
ประชากรในตำบลบ้านม้าส่วนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
และประชากรในตำบลทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีฯ
 

ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ
และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ประเพณีตักบาตรพระร้อย

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

งานวันสารทไทย (งานสลากภัต)
การสังคมสงเคราะห์
 
ตำบลบ้านม้ามีการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
การสาธารณสุขในตำบล
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า
จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การศึกษาในตำบล
   
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดทางยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทางยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
มีวัด จำนวน 1 แห่ง คือ

วัดทางยาว


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10