หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ยุทธศาสตร์
 
 

 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
   
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   
กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   
กลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
   
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชนให้น่าอยู่  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร  
   
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร  
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
คู่มือประชาชน  
 
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985