หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
สาธารณูปโภค
 
 
ไฟฟ้าในตำบล
   

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่ทั่วถึง เนื่องจากชุมชนอยู่อย่างกระจัดการะจาย การดำเนินการติดตั้งต้องใช้
งบประมาณสูง
 
การสื่อสารในตำบล
   

ปัจจุบันทุกหมู่บ้านประชาชนจะใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

ที่ทำการไปรษณีย์ ได้แก่ ไปรษณีย์บางไทร
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง

ตึกแถวและบ้านเช่า จำนวน 12 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง
กลุ่มอาชีพ
 

รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มเย็บจักรผ้าโหล จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มพริกแกง จำนวน 1 แห่ง
 
ประปาในตำบล
   
การประปาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า และประปาหมู่บ้าน
โดยแยกการบริหารจัดการ ดังนี้

ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10